Fælleshuset i H/F Stejlhøj - Stejlhøjvej 53 - 4400 Kalundborg

Vigtigt information

 • Haver til salg kan ses under fanen: Ledige haver.
  Haveforeningen Stejlhøj råder over 98 udlejninger/kolonihave-lod. Der er i alt udlagt 108 kolonihave lod, hvoraf de 10 enten er fredet eller fælles arealer.
 • Fælleshuset kan lejes af alle medlemmer af Haveforeningen for kun 500 kr incl lys og varme
 • Fælleshuset kan borddækkes til max 30 personer. Der forefindes alt i bestik og udstyr herfor.
 • Komfur, ovn, opvaskemaskine, nye stole. Et godt lokale til din private fest.
  Kontakt kasseren hfstejlhoj@outlook.dk for leje eller eftersyn af lokalet - se faneblad fælleshuset.
 • Nyt bad / brusekabin - pris pr bad: 10 kr.
 • Betaling af haveleje: Bank Dragsholm sparekasse : reg-nr. 0537 -konto-nr: 0000153257 - husk at oplyse Have nr.

  Henvendelse skal ske på mail - Kontakt bestyrelsen på hfstejlhoj@outlook.dk

 • Kasserer: Catherine Layolle
 • Leje af fælleshus: Catherine Layolle

 • Køb af bade-poletter: Oscar Have 30 enten kontant eller via mobilepay på box: 7208JV
  OBS! ved køb via mobilepay skal der sendes en mail med kvitteringen til Catherine:
  catherine@hfstejlhoj53.dk

 • IT & hjemmeside: Marie-Louise Vestergaard
 • Venteliste: Marie-Louise Vestergaard

 • Salg af have: Bestyrelsen i fællesskab

 • Vurderinger: vurderingsudvalg & Byggesagskyndig

 • Køb af ledig have: Tilmeld dig her på vores venteliste

Seneste nyt

23-Maj-2022

Hjertestarter i udu - Service er tilkaldt.

Foreningens hjertestarter har været udlånt og i den forbindelse er elektroderne og hjertestarter afladet. Service er tilkaldt, men i mellemtiden har foreningen altså ikke adgang til en aktiv hjertestarter.

20-Maj-2022

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til foreningens ekstraordinære generalforsamling er sendt ud via den mail, der er oplyst til foreningen, samt opsat i foreningens opslagstavler.

17-Maj-2022

Formanden er trådt ud af bestyrelsen

Kære kolonister - Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen må meddele jer, at vores formand Zbigniew (Ziggi) er fratrådt sin post som foreningens formand.
Fratrædelsen sker pga. stigende arbejdsbyrde og Ziggi vil dermed ikke længere kunne frigive samme mængde tid til at varetage formandsposten som hidtil.

Bestyrelsen vil rigtig gerne takke Ziggi for hans kæmpe indsats igennem hele perioden, han har siddet på posten som formand. En indsats, der har betydet, at foreningen er kommet godt igennem sidste sæson uden betydelige problemer. Til trods for, at vi næsten alle sammen var helt nye på vores respektive poster i bestyrelsen. Det har været en god oplevelse at få lov til at arbejde sammen med Ziggi, der fra første dag har påtaget sig opgaven som formand med gåpåmod og har knoklet for foreningen både ved at håndtere den daglige drift og altid stå til rådighed, når der har været brug for ham. Det har været en fornøjelse og vi, den resterende bestyrelse, kommer til at savne samarbejdet fremover.

Det har dog den betydning for foreningen, at vi skal have valgt en ny formand til bestyrelsen ved en ekstra ordinær generalforsamling. Bestyrelsen melder mere ud om dette snarest muligt.

31-Marts-2022

Der åbnes for vandet

Vandet åbnes mandag d. 4. april mellem kl. 10-14.

28-Februar-2022

Indkaldelse til Generalforsamling

Kære alle kolonister

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling d. 2. April 2022 kl. 10.
Mødet afholdes i Aktivitetscenter Munkesøen.
- Esbern Snaresvej 55, 4400 Kalundborg -

Der skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen, det drejer sig om følgende poster: Formand, 3 øvrige medlemmer, 2 suppleanter samt genvalg/godkendelse af kassereren for endnu 1 år. Der skal ligeledes vælges folk til vurderinger af haver.

Alle indkomne forslag til generalforsamlingen samt ønsker om opstilling til bestyrelsen bedes sendes til formanden via email eller lægges i foreningens postkasse INDEN d. 25. marts 2022.

Bestyrelsen håber, at så mange som mulige vil deltage og støtte op om vores dejlige kolonihaveforening.

09-Januar-2022

Toiletterne i fælleshuset lukkes pga. renovation

Kære Kolonister, fælles toiletterne er lukket for adgang i ugerne 5 og 6 2022 på grund af renovation.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

03-November-2021

Sæsonen er slut - Vandet lukkes 9. November

Kære Kolonister, der lukkes for vandet tirsdag d. 9. november kl. 8.30

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

09-Oktober-2021

Toiletter og bad er genåbnet!

Bestyrelsen har fået sat en aftale i stand omkring rengøring af toiletter samt fælleshus og kan derfor igen melde toiletterne åbne. Det er meget vigtigt, at alle havelejer hjælper til med at holde faciliteterne pæne og rene efter brug.

05-Oktober-2021

Fælleshuset er lukket

Bestyrelsen har været nødsaget til at tage beslutningen om at lukke toiletterne ned indtil den nye sæson starter april 2022. Bestyrelsen arbejder på at finde en løsning, hvormed faciliteterne kan blive genåbnet, hurtigst muligt, inden da.

17-April-2021

Nød-Bestyrelse er indtrådt

Den nye bestyrelse har afholdt første bestyrelsesmøde med overlevering fra den gamle bestyrelse til den nye. Nød-bestyrelsen, der vil varetage foreningens daglige drift, fungerer frem til næste ordinære general forsamling og vil ikke være i stand til at foretage større økonomiske beslutninger, udover normal drift.
Bestyrelsen henstiller til, at foreningens medlemmer udviser den nye bestyrelse tålmodighed her i opstartsfasen og sender eventuelle forespørgsler til hfstejlhoj@outlook.dk

Det må dog forventes, at der kan forekomme ventetid på besvarelsen.

08-April-2021

Generalforsamlingen 2021

Generalforsamlingen 2021 meddeles Aflyst grundet Covid 19.
Venligst læse mere i nyhedsbrev fanen.

01-April-2021

Affald og genbrug

Vi har endelig fået affaldssorteringsordning!
Venligst læs om affaldssorteringsvejledning her: https://kalundborg.dk/borger/affald-og-genbrug/sorteringsvejledning
Husk at sortere dit skrald, ellers så risikere vi at HF ​​Stejlhøj vil få en bøde fra Kommunen.

13-Marts-2021

Sæson 2021 starter snart

På grund af mangel af retningslinjer om COVID 19 fra Kalundborg kommunen, er vi nødt til at åbne toiletter og vand den 01. 04.2021

23-Februar-2021

Om bestyrelsen

Steen Nielsen har trukket sig på grund af uenighed med bestyrelsen.

31-Januar-2021

Om Formand

Formanden Knud Hansen har trukket sig på grund af helbredsårsager.
Bestyrelsensarbejde fortsætter med:
Jens Falk
Steen M. Nielsen
Catherine Layolle

01-December-2020

Om Formand

Formanden Claus Toftegård har trukket sig på grund af uenighed med bestyrelsen.

På grund af COVID er det ikke muligt at afholde en ekstraordinær generalforsamling for at vælge en ny formand.

Af denne grund vil Knud Hansen midlertidigt overtage formandsstilling indtil den ordinære generalforsamling i april.

Ligeledes vil Claus Toftegård fra nu af ophøre med at være en del af kredsbestyrelsen, da kun formand kan indtage denne stilling.

01-Oktober-2020

COVID 19

Bestyrelsen har besluttet at lukke for Fælleshuset & toiletter pr. 01-10-2020 til 01-03-2021 grundet covid 19 regelsættet .

Der lukkes for vandforsyningen i hele kolonihaven pr. 16-11-2020 klokken 07:30-15:00

Der er vand ved toilet skyl i hele vinterperioden -husk venligst at lukke efter brug !!

26-September-2020

Præmie Haver 2020

1.præmie tildeles Have 54 - Cindy
2.præmie tildeles Have 67 - Tom
3.præmie tildeles Have 75 - Jens

22-August-2020

Generalforsamlingen 2020

Generalforsamlingen afholdes denne gang i andre og meget større lokaler grundet Corona regelsættet - grundet omstændighederne måtte der kun deltage 1 person pr havelod og for at sikre korrekt adfærd var der tilmeldings pligt - 11 medlemmer deltog og dette må anses for dårlig tilsutning , da udlejningen er over 90 havelod -

Generalforsamlingen forløb planmæssigt og der var ro og orden hele vejen igennem og alle punkter blev gennemgået - div. spørgsmål blev besvaret og der var possitiv stemning under hele Generalforsamlingen - Tak for det !!

Ansvarsområder i den nye bestyrelse fordeles og kan ses under fanebladet " BESTYRELSEN"

17-Juli-2020

Ny sving boom ved portalen

Af hensyn til din sikkerhed har vi placeret en sving bom ved indgangen til kolonihaven.
Husk at luk den hver gang du kommer ind!

09-April-2020

Rengøringsregler COVID 19

Venligst hold afstand og husk afspritning af Deres hænder før og efter brugen af toiletter.

Venligst sikre overholdelse af Covid 19 regelsættet når De er i Kolonihavene.

Fællestoiletter og bad rengøres dagligt under Covid 19 REGELSÆTTET.

01-April-2020

Ny japanske kirsebærtræer

Der plantes 6 nye japanske kirsebærtræer på have 01 & der Genplantes laurbær buske langs Holbækvejen på have 83-85.

31-Januar-2021

Gamle nyheder

Det er vedtaget på seneste Generalforsamling at opsætte udendørs Hjertestarter ved klubhus / Fælleshuset. Betyrelsen undersøger køb & leje af hjertestarter. Opsætte i Jan. 2020 og der monteres ligeledes ude lys ved hjertestarteren med aut. start af lys ved mørke. Hjertestarteren tilmeldt APP og vises på APP som er landsdækkende således alle kan benytte hjertestarteren .

Det er nu vedtaget at der må Parkeres på egen Havelod med egen bil . Dog ikke : teltvogne -Campingvogne -skurvogn- både og bådtrailer -stor trailer -lastbil / campingvogn eller lign. køretøjer.Der må ikke Parkeres på fællesarealer ( nr.1-9-10-53-55-57-83-85-96-98-100)

Bil kørsel i kolonihaven skal begrænses til et minimum - PÅ seneste bestyrelsesmøde afholdt 19-06-2020 besluttes der opsætning af sving boom ved fælleshuset -Boom ved portalen gennemgås og der skal monteres tydelige reflekser på begge boom således disse er synlige for udryknings køretøjer ( lovkrav til spærre boom )

Alle udlejet kolonihaver med bebyggelse skal forevise brandforsikring ved betaling af kontigentet for 01-03-2019 . Herefter er det haveejerne som selv sikre forsikrings forholdet overholdes - VIGTIGT -

Tomme & faldfærdige haver mod Holbækvejen er besluttet nedrevet på fællesdage. Kalundborg kommune renovere vejstrækningen Holbækvejen og der etableres cykelsti og gangsti langs Kolonihaven Stejlhøj - Alle haver med udgang til Holbækvejen bedes venligst sløjfe tilgangs-muligheden - hermed sikre vi en pæn og ensartet facade mod Holbækvejen .