udgangs dør til mellemgangen hvor toiletter forefindes.